Na početnu stranu Na početnu stranu Ispiši stranu


Upit

Ime i prezime:*
Ulica i br.:*
Mjesto:*
Tel./fax.:*
E-mail:*
Dana:*

1. projekt:

obiteljska kuća
stambena zgrada sa stambenih jedinica
u planu
u gradnji
izgrađeno

2. namjena solarnog fotonaponskog sistema:

proizvodnja i prodaja električne energije
proizvodnja električne energije za vlastite potrebe
ostalo

3. željena instalirana nazivna snaga fotonaponskog sistema:

upišite brojčanu vrijednost - kW

4. položaj instaliravanja baterija i izmjenjivača u odnosu na fotonaponske ćelije (upisati udaljenost u metrima od krovišta do željenog prostora za ugradnju komponenti):

m

5. iskoristivi prostor za ugradnju FN ćelija:

dužina krova:
visina krova:
nagib krova:

6. način ugradnje:

na kosi krov
na ravni krov
u krov

7. smjer FN ćelija:

istok
jug
zapad

8. vrsta pokrivača krova:

crijep
šindra
ploče
ostalo

 Prepiši kodu iz slike: