Na početnu stranu Na početnu stranu Ispiši stranu


VRSTE FN SISTEMA

Fotonaponski sustavi predstavljaju integriran skup FN modula i ostalih komponenata, projektiran tako da primarnu Sunčevu izravno pretvara u konačnu električnu energiju kojom se osigurava rad određenog broja istosmjernih i/ili izmjeničnih trošila, samostalno ili zajedno s pričuvnim izvorom.

Ovisno o načinu rada, postoje dvije vrste fotonaponskih (FN) sustava:

1. samostalni (autonomni), za čiji rad električna mreža nije potrebna

2. mrežni, spojeni na električnu mrežu:

    2.1 pasivni, kod kojih mreža služi (samo) kao pričuvni izvor

    2.2 aktivni (interaktivni), kod kojih mreža može pokrivati manjkove, ali i preuzimati viškove električne energije iz FN modula

1. Samostalni (autonomni) sustavi za svoj rad ne zahtijevaju spoj na gradsku električnu mrežu. Kada kod njihove primjene električnu energiju treba isporučivati tijekom noći ili u razdobljima s malim intenzitetom Sunčevog zračenja nužan je akumulator (baterija) koji služi kao spremnik električne energije. Tom se sklopu mora dodati regulator za kontrolirano punjenje i pražnjenje baterije, a dodavanjem istosmjerno-izmjeničnog pretvornika (DC12 V / AC230 V) autonomni sustavi mogu zadovoljiti i sve vrste tipičnih mrežnih potrošača, kao što su perilice, hladnjaci, crpke, hidrofori, motori, televizori, radioaparati, računala, usisavači, mali kućni aparati i druga trošila. Takvi su sustavi pogodni za osiguravanje potrebnih količina električne energije za udaljene (izolirane) potrošače kao što su ruralna (izolirana) ili primorska vikend-naselja te za brojne pojedinačne objekte različitih namjena (npr. razne vrste signalizacija i upozorenja, rasvjetu, telekomunikacijske releje, svjetionike, sustave nadgledanja itd).

2.1 Pasivni mrežni FN sustavi električnu mrežu koriste samo uvjetno, u razdobljima kada FN moduli ne mogu proizvesti dovoljne količine električne energije, primjerice noću kada su istodobno akumulatori električne energije prazni.

2.2 Aktivni, odnosno interaktivni mrežni FN sustavi električnu mrežu koriste interaktivno, uzimajući je u slučaju većih potreba ili vraćajući je u slučaju viškova električne energije proizvedene u FN modulima.

Komponente samostalnog (autonomnog) sustava:

a) Solarni FN modul (solarna ćelija) - pretvaranje sunčeve energije u električnu energiju vrši se uz pomoć fotonaponskih ćelija (FN modula). Princip rada solarnih panela zasniva se na svojstvu da se u materijalu pri izgaranju svjetlosti javlja razlika električnog napona, uslijed čega dolazi do toka istosmjerne struje. Solarni paneli izrađuju se od poluvodičkih materijala i o njima ovisi njihova iskoristivost.
Solarni moduli u našoj ponudi rezultat su više godina neprekidnog istraživanja, razvoja i proizvodnje.

SCHUCO kvaliteta omogućuje životni vijek od 30+ godina pod najtežim uvjetima olujnog vjetra, kiše, morske vode, tuče, snijega i ekstremnih temperatura.

b) Solarni regulator napona (DC kontroler) - je uređaj koji se postavlja između solarnog panela i akumulatora, a njegova osnovna zadaća je kontrolirati punjenje akumulatora pazeći da ne dođe do prenapunjenosti akumulatora. Solarni regulatori DC napona pretvaraju promjenjljivi istosmjerni napon solarnih ćelija u precizno kontrolirane napone kojima se puni i održava baterija te napajaju istosmjerna trošila. Napon baterije automatski se podešava ovisno o tipu, stanju napunjenosti i temperaturi baterije, dok se napon trošila održava konstantnim.

c) Solarne baterija - služi za skladištenje energije koju od sunca prikupi solarni panel. Na tržištu postoje dva tipa akumulatora koji se koriste za ovu svrhu. Starter akumulator ili auto akumulator. Odlikuju se velikom snagom u početnom stadiju opterećenja, ali imaju manji broj ciklusa punjenja i pražnjenja tijekom trajanja. Solarni se akumulatori odlikuju jednakom snagom za cijelo vrijeme opterećenja, te većim brojem ciklusa punjenja i pražnjenja. Ukoliko koristite solarni sustav za povremeno korištenje (vikend, godišnji odmor) tada će starter akumulatori biti sasvim dostatni, dok se za svakodnevno korištenje svakako preporučuju solarni akumulatori.

d) DC/AC pretvarač (INVERTER) - je elektronički uređaj koji služi za pretvorbu istosmjernog napon solarne baterije od 12 ili 24 V u izmjenični napon od 220V, na taj način možete koristiti uređaje kao što su radio, tv prijamnik, štedne žarulje, računalo ili manji standardni hladnjak.

e) Trošila - solarni sustav je ograničen izvor energije, za razliku od strujne mreže koja se može smatrati neograničenim izvorom. Ovisno o snazi invertera (pretvarača), i njegovoj izlaznoj snazi moguće je priključiti određen broj izmjeničnih trošila čija potrošnja neće prelaziti ukupnu izlaznu snagu invertera (pretvarača), u protivnom može doći do preopterećenja sustava. Ako solarni akumulator daje 2,0 kWh, to znači da će jedna 100W žarulja moći raditi 20 sati neprekidno uz uvjet da se akumulator u međuvremenu ne puni električnom energijom iz solarnih panela (ćelija). Na ovakav sustav nemoguće je priključiti pećnicu, termoakumulacionu peć i slično, no o rasvjeti, tv ili radio prijamniku, računalu te raznim manjim kućanskim aparatima možemo govoriti.