Na početnu stranu Na početnu stranu Ispiši stranu


FOTONAPONSKI SISTEMI

Dobivanje struje iz sunčeve svjetlosti se naziva fotonapon. Gledano s fizikalnog aspekta tu se elektroni u određenim materijalima, takozvanim poluvodičima, potiču pod djelovanjem djelića svjetlosti na strujanje (pojednostavljena formulacija). Tako nastala istosmjerna DC struja se može preuzimati te nakon transformacije u odgovarajući napon i frekvenciju, koristiti kao primjerica struja za kućanstva (izmjenična AC struja) ili se može napajati u strujnu mrežu. Fotonaponske ćelije (solarne ćelije) mogu iskoristiti raspoloživu energiju uz stupanj korisnosti od 15-23 %.

Funkcijski prikaz solarne fotonaponske ćelije (modula):

  1. 1) Negativna elektroda
  2. 2) Pozitivna elektroda
  3. 3) n – tip poluvodiča (Silicij)
  4. 4) p – tip poluvodiča (Silicij)
  5. 5) granični sloj

Dobivena istosmjerna struja se preko kabela odvodi u potrošačke sisteme. Struja se ili akumulira u solarne baterije, pri čemu se električni regulator punjenja kao uklopna ili sigurnosna centrala brine za korektno punjenje akumulatora. Ili se struja dobivena iz sunca preko izmjenjivača pretvara direktno u izmjeničnu struju kojom se napajaju AC trošila (kućna rasvjeta, TV prijamnik, radio prijamnik, računalo itd.).

Solarna fotonaponska ćelija (modul)

Solarni fotonaponski pretvornici (FN moduli) služe za izravnu pretvorbu (Sunčeve) svjetlosti u električnu energiju, a izvode se izvode kao fotonaponske solarne ćelije koje mogu biti od:

  • monokristaličnog i polikristaličnog slicija
  • amorfnog silicija
  • kadmij-telurida i bakar-indij-diselenida

Fotonaponski moduli mogu biti:

  1. 1. Samostojeći FN moduli mogu biti čisto istosmjerni (DC), kombinirani istosmjerno-izmjenični (DC/AC) ili hibridni s pomoćnim izvorima kao što su benzinski ili dizelski agregati, vjetroturbine, hidroturbine ili mali kogeneracijski izvori (npr. motor ili mikroturbina).
  2. 2. Umreženi FN moduli koriste mrežu kao spremnik u interaktivnom režimu rada. Tada se viškovi (najčešće danju za sunčanog vremena) predaju mreži, a noću i u uvjetima manje insolacije iz mreže se uzimaju manjkovi.