Na početnu stranu Na početnu stranu Ispiši stranu


SOLARNI MODULI

HECKERT SOLAR polikristalni fotonaponski moduli - serije NeMo P 195W - 220W

Fotonaponski (FN) moduli najviše kvalitete

Heckert Solar FN moduli odlikuju se sa polikristalnim solarnim ćelijama sa stupnjem korisnosti ćelija do 15% za visoke doprinose energije po kvadratnom metru površine modula. Tolerancija stupnja korisnosti modula NeMo P je 0/+4,99W, tj. samo moduli najveće kvalitete nude takvu toleranciju.

Garancija kvalitete fotonaponskih modula

Garancija na kvalitetu NeMo P fotonaponskih modula iznosi 11 godina. Garancija na proizvodnju energije je još veća te iznosi 25 godina, što znači da će nakon 25 godina Heckert Solar fotonaponski modul proizvoditi još uvijek najmanje 80% nazivne vrijednosti snage. Svaki modul se izrađuje po maksimalnim zahtjevima na kvalitetu.

Optimizacija

Prije isporuke na tržište na svakom pojedinom fotonaponskom modulu vrši se optičko i električko testiranje. Izmjereni podaci o mogućnosti modula označeni su na poleđini samog modula te na ambalaži modula.

Velika sigurnost u radu

Dvije priključne utičnice sa ukupno tri By-Pass diodnim mostovima na leđnoj strani modula onemogućavaju pregrijavanje pojedinačnog fotonaponskog modula u paralelnom radu, tkz. Hot-Spot efekt. Na taj način je omogućeno sigurno djelovanje cijelog sustava, od fotonaponskog modula pa do invertera.

Atraktivno i stabilno

Okvir modula izrađeni je iz tvrdoga eloksiranoga aluminija koji zadovoljava najveće zahtjeve na stabilnost i antikorozivnu zaštitu. Sa križnim nosačem na leđnoj strani modula povećana je sposobnost na fizičko opterećenje modula. Modul se vrlo lako montira uz pomoć aluminijskih montažnih komponenti.

.
Za više informacija posjetite našeg dobavljača solarne fotonaponske opreme, na: www.heckertsolar.com